Ökumenikus egyetemi istentiszteletek

Római katolikus, református és evangélikus egyetemi lelkészek szolgálatával tanévenként 4 alkalommal tartunk közös istentiszteleteket.
Tanévnyitó, ádventi, böjti és tanévzáró alkalmainkat a révfalui római katolikus templomban tartjuk, az egyetem szomszédságában.
Kezdés: szerda 18.00
Helyszín: Révfalui róm. kat. templom, Kálóczi tér